UTBILDNINGAR VÅREN 2024

Välkommen på våra kurser och utbildningar.
Börja med en prova-på för att få ett smakprov.
Gå vidare till en introduktionskurs, du behöver inga förskunskaper.
Och efter det kan du gå någon av våra fördjupningar.
Kurserna är bra förberedelser om du i framtiden vill starta ett filosofikafé.

 

Behöver förbättras