16–17 sep KURS | Två dagars introduktion till filosofisk praxis

Välkommen till en två dagars introduktion i filosofisk praxis.

Filosofisk praxis handlar i stort om att filosofera i dialog. Inspirationskällan var från början filosofen Sokrates (469 f.Kr – 399 f.Kr.). Det har sedan främst 1980-talet utvecklats vidare till en mängd metoder, perspektiv och teorier anpassade för grupper inom skola, vård, företag, organisationer och för att möta livsfilosofiska frågor.
Under helgen kommer vi framför allt arbeta med filosofiska samtal i grupp och konkret fokusera på:

  • Vad är filosofisk praxis?
  • Verktyg och perspektiv som tydliggör vad vi gör när vi filosoferar i dialog och hur vi gör det. Exempelvis genom sokratiska frågor.
  • Prova att filosofera genom att använda estetiska uttryck som exempelvis konst och teater.
  • Filosofisk loggbok – vi avsätter tid då vi använder oss av en loggbok för skriftlig individuell reflektion.
  • Vi kommer att utforska begreppen lyssnande, nyfikenhet och dialog.
  • Filosofiska övningar och tips för att filosofera vidare på sin arbetsplats och i sin vardag.

Efter avslutad kurs erhåller deltagarna ett intyg från Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis (SSFP). Kursen är en introduktion och meriterande för att bli godkänd som filosofisk praktiker. Mer om kriterier för att bli godkänd av SSFP kan du läsa här. Efter att du gått introduktionskursen är du behörig att gå SSFP:s fortsättningskurser.

FÖRKUNSKAPER
Inga formella förkunskaper i filosofi krävs. Kom med öppet sinne och en vilja att filosofera med andra!

FAKTA
VAD: Introkurs i filosofisk praxis.
NÄR: 16-17 september, båda dagarna 09.00-17.00.
VAR: Stockholm irl.
KOSTNAD: 2 500 kr för icke-medlemmar/ 2 250 kr för medlemmar i SSFP ( bli medlem här det kostar 100 kr)
ANTAL PLATSER: Max 14 deltagare
PLATS: Döbelnsgatan 38A, 113 52 Stockholm Nära Rådmansgatans tunnelbana, uppgång Handelshögskolan.
LÄRARE: Filosofiska praktikerna Lars Hammer, Sofia Wrangsjö och Agneta Josephson.

AVBOKNINGSREGLER: Vid avbokning senare än 7 dagar innan kursstart ges ingen återbetalning, men du kan överlåta din plats till någon annan. Kursen genomförs bara vid tillräckligt antal anmälningar.
Sista anmälningsdag: 1/9 2023.
ANMÄL DIG HÄR

Kursledare

Lars Hammer är filosofisk praktiker med studier från Södertörns högskola och Høgskolen i Buskerud i samarbete med Norsk Selskap for Filosofisk Praksis (NSFP). Han driver filosofikaféer i Stockholm, håller kurser och workshops i filosofisk praxis där det efterfrågas samt undervisar i filosofi vid ESS-gymnasiet i Stockholm. Lars formulerar gärna frågor om hur filosoferande, andlighet, förnuft och ansvar kan kombineras och jobbar gärna med filosofisk praxis i olika film-, teater- och impro-sammanhang. Mer om Lars Tankepausa.

Agneta Josephson är filosofisk praktiker med en master i den praktiska kunskapens teori från Norduniversitetet, Bodø Norge och Södertörns högskola där hon också har läst Det existentiella samtalet. Hon har också studerat kontinentalfilosofi på Newmaninstitutet och Filosofisk samtalskonst på Umeå universitet. Agneta leder öppna filosofiska kaféer för vuxna på bibliotek och arbetar annars främst i offentlig sektor och civilsamhällesorganisationer med forumspel, ett gestaltande arbetssätt inspirerat av forumteater. Läs mer om Agneta på https://dramapedagogbyran.tumblr.com/ 


Sofia Wrangsjö är filosofisk praktiker och logoterapeut, med en fil.kand. i filosofi vid Stockholms universitet. Hon har bland annat läst filosofiska samtal med barn steg I och II vid Luleå tekniska universitet. Sofia leder filosofiska samtal på arbetsplatser, filosofikaféer och andra filosofiska samtalsgrupper för vuxna samt arbetar som konstpedagog med filosofisk inriktning på Moderna museet. Hon är särskilt intresserad av filosofiska undersökningar som tar avstamp i bild. sofiawrangsjo.se