DET HÄR ÄR Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis

Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis (SSFP) är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening som grundades 2011. 

Mission

Föreningens ändamål är att i Sverige sprida kunskap om och främja användandet av filosofi i samhället, i yrkeslivet och i vardagen. Föreningen riktar sig mot verksamma inom filosofisk praxis, blivande praktiker och den intresserade allmänheten. (Stadgans § 3)

Vision

Sverige ska vara ett samhälle som på alla nivåer genomsyras av filosofisk dialog och reflektion.

Vi arbetar för

  • Att barn och ungdomar, i förskolan och skolan, ges möjligheter att tillsammans öva sitt tänkande genom undersökande filosofiska samtal. Och att sådana samtal används för att förena förskolans och skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag.
  • Att fler människor får möjlighet att tillsammans med en filosofisk praktiker reflektera över livet, både privat, på arbetet och i skolan.
  • Att filosofisk rådgivning för patienter inom vården i ökad utsträckning används i kliniska behandlingar, kriser och rehabilitering för att på så sätt främja existentiell hälsa. Och att även personalen får möjlighet att föra filosofiska samtal inom arbetsgruppen.
  • Att offentliga rum, som exempelvis bibliotek, muséer och kulturhus, tillhandahåller olika former av filosofiska samtal, t.ex. filosofikaféer eller filosofiska salonger, där människor kan mötas och reflektera tillsammans. 

    Ladda ner vår folder här.
    KONTAKTA OSS GÄRNA