HUR BLIR JAG FILOSOFISK PRAKTIKER?

För att leda filosoficaféer räcker det med att du som. medlem gått ett antal kurser. För att bli praktiserande medlem krävs att du ansöker och uppfyller vissa kriterier. Det finns idag två olika varianter av praktiker; filosofisk praktiker och praktiserande inom annat samtalsyrke.

VAD KRÄVS FÖR ATT BLI FILOSOFISK PRAKTIKER?
Medlemskap som filosofisk praktiker beviljas den som har genomfört en akademisk grundutbildning i filosofi på universitetsnivå, d.v.s. minst kandidatexamen (önskvärt är dock magister- eller masterexamen) och som har utbildat sig till filosofisk praktiker vid någon av styrelsen godkänd utbildning eller vars erfarenhet kan sägas motsvara dessa kunskaper

VAD KRÄVS FÖR ATT BLI PRAKTISERANDE MEDLEM INOM ANNAN YRKESVERKSAMHET?
Medlemskap som praktiserande medlem inom annan yrkesverksamhet beviljas den som har en akademisk grundutbildning på universitetsnivå, d.v.s. minst kandidatexamen (önskvärt är dock magister- eller masterexamen) och som har en av styrelsen godkänd utbildning inom filosofisk praxis, eller vars erfarenhet kan sägas motsvara dessa kunskaper, samt avser att använda filosofiska metoder och perspektiv inom ramen för sitt yrke/kompetensområde.

Medlemskap för praktiserande medlem beviljas av styrelsen efter ansökan. Se mer under medlemssidorna.

Det kostar 300:-/år att vara praktiserande medlem och då finns du också med på vår lista över praktiserande under “kontakt” och exponeras för eventuella uppdragsgivare eller gäster i enskilda/personliga samtal

Vill du ansökan om att bli praktiserande medlem. Här kommer snart en länk till en anmälningsblankett.

Är du nyfiken på våra utbildningar? UTBILDNINGARNA HITTAR DU HÄR.
Snart kommer du kunna anmäla dig till vårt nyhetsbrev här.
Är du nyfiken på andra utbildningar som kan vara av intresse? HÄR

Här kan du läsa presentationer av föreningens praktiserande medlemmar.