HUR GÖR JAG OM JAG VILL BÖRJA LEDA FILOSOFIKAFÉER?


Det är många medlemmar som leder filosofikaféer över hela Sverige och vi vill gärna bli fler. Om du är intresserad av att bli en av oss så gör du så här.

BLI MEDLEM
Det första du ska göra är att bli medlem, det kostar 100 kronor per år. ANMÄL DIG HÄR
Du får då rösträtt på årsmötet, rabatter på kurser och kan delta i något av våra nätverk för vård, barn och unga eller filosofikaféer (som ska tolkas brett som undersökande dialogiska samtal som ex. filosofiska salonger, filosofifika, filosofifilm etc).

DELTA I FILOSOFIKAFÉER
I vanliga fall arrangerar SSPF och våra medlemmar filosofiska samtal på bibliotek i många olika städer eller online. I vårt kalendarium får du information om de olika arrangemangen. HÄR ÄR KALENDARIET

UTBILDA DIG TILL SAMTALSLEDARE
Som medlem kan du också utbilda dig till samtalsledare och hålla i egna filosofikaféer och marknadsföra dina evenemang i vårt kalendarium (om de är kostnadsfria).

Först en introkurs
Just nu nu har vi två kategorier av kurser: Introduktionskurs och fortsättningskurser.
En bra start är att gå någon av våra introduktionskurser. För att gå den krävs inga förkunskaper.

Fördjupa din kunskaper på en fortsättningskurs
Nu vet du vad filosofisk praxis innebär och du kan fördjupa dina kunskaper på en fortsättningskurs. För att få gå den måste du först ha gått introkursen, eller en motsvarande kurs i filosofisk praxis. Vi har oftast en introkurs och en fortsättningskurs per termin. Introkursen är mer allmän och innehåller samma element varje gång. Fortsättningskursernas innehåll kan dock variera men framgår av beskrivningen på kursen. Efter ett par kurser kan du börja hålla i egna caféer.
HÄR HITTAR DU UTBILDNINGARNA.

OM DU VILL BLI PRAKTISERANDE MEDLEM
För att bli praktiserande medlem behöver du ha en akademisk utbildning. Du kan läsa mer om det här. SÅ BLIR DU PRAKTISERANDE MEDLEM.