DET HÄR ÄR ENSKILDA FILOSOFISKA SAMTAL

Enskilda samtal med en utbildad filosofisk praktiker eller annan utövare av filosofisk praxis kan vara ett alternativ när man exempelvis vill diskutera moraliska dilemman, val i livet, sorg, döden, kunskap, utmaningar privat eller på arbetet eller andra existentiella frågor. Centralt i samtalen är din egen reflektion med koppling till dina egna erfarenheter, normer, ideal och värderingar.

FÅ KONTAKT MED EN FILOSOFISK PRAKTIKER

Det är viktigt att inte blanda samman filosofisk praxis med någon form av terapi. Ordet terapi förknippas ofta med den behandling som ges av en läkare, psykiater eller psykolog.

Filosofisk praxis är inte en behandlingsform för sjukdomar eller beteendeproblem. Människor som har problem, såsom med depression eller ätstörningar, och söker behandling hos filosofisk praktiker rekommenderas istället till en läkare, psykiater eller psykolog. Samtidigt känner många att de mår bättre efter samtal med en filosofisk praktiker. Därför menar vi att filosofisk praxis, även om det inte finns några inslag av terapi, kan ha en terapeutisk effekt. Vi kan dock inte utlova någon sådan effekt när vi inleder ett samtal med gästen. Den främsta drivkraften för att söka upp en filosofisk praktiker bör vara en önskan om att uppnå en större förståelse och ökad insikt i sitt egna liv.

Lyssna på den filosofiska praktikern Ran Lahav om hur han ser på det ”filosofiska” i Filosofisk Praxis.