VÄLKOMMEN TILL SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR FILOSOFISK PRAXIS

SSFP gör det möjligt för fler att tänka tillsammans.
Vi erbjuder filosofikaféer, kurser, utbildningar, enskilda samtal – och den årliga Världsfilosofidagen.

VAD ÄR FILOSOFISK PRAXIS?
VAD ÄR SSFP?
DELTA | BLI MEDLEM | ENGAGERA DIG

KIKA IN PÅ ÅRETS VÄRLDSFILOSOFIDAG

NYHETER VÅREN 2023


UTBILDNING | Introduktion till filosofisk praxis
28-29 januari 2023

KALENDARIUM vintern 2022–2023

BOKSEMINARIER
HÖSTEN 2022

UTBILDNINGAR
HÖSTEN 2022

VAD ÄR LYCKA? VAD ÄR ETT GOTT LIV? ÄR VI FRIA ATT HANDLA SOM VI VILL?

ÄR DET NÅGOT SOM ÄR SANT? VAD ÄR ANSVAR? HUR HITTAR MAN MENING?

KONTAKTA EN PRAKTIKER
HÄR

STARTA ETT FILOSOFI-
KAFÈ
SÅ HÄR

GÅ MED I ETT NÄTVERK
HÄR