DET HÄR ÄR FILOSOFISK PRAXIS

Filosofihistorien har mycket att erbjuda för att fördjupa vår förståelse för de stora frågorna i livet. Filosofiska frågor som: Vad är värdefullt i livet? Är vi fria att handla som vi vill? Vad är lycka?  Dessa är några av de frågor som kan utforskas i filosofiska samtal.

Filosofisk praxis innebär att en person med gedigen filosofisk utbildning och erfarenhet (oftast med 2 år post-graduate studier inom praxis) dvs en filosofisk praktiker använder såväl filosofiska teorier som filosofiska verktyg för att tillsammans med en enskild gäst eller grupp utforska filosofiska frågor, teman, begrepp eller dilemman. Väldigt kortfattat kan man säga att filosofisk praxis på ett eller annat sätt handlar om aktiviteten att filosofera i dialog och gärna med utgångspunkt i filosofiska teorier och klassiska filosofer. Genom den filosofiska dialogen får vi syn på hur och vad vi tänker, vilket ger oss en möjlighet att omvärdera våra tankar, handlingar, attityder och värderingar och därigenom skapa en djupare förståelse för vår egen och andra människors livsvärld.

Så går det till
Hur går Filosofisk Praxis då till? Filosofisk praxis är varken livscoaching, diakoni eller psykoterapi. Filosofisk Praxis består av samtal med en eller flera personer som med filosofin vill nå en fördjupad förståelse inom ett särskilt område i sitt liv eller i stort. Det kan också användas inom arbetslivet för organisationsutveckling och konflikthantering, värderingsarbete, frågor av etisk ton eller för att skapa en större gemensam upplevelse av mening i arbetet.

Google har t ex en anställd ”husfilosof” sedan flera år tillbaka. Sedan 1970-talet har man i olika projekt i- och utanför skolor även använt sokratisk dialog och ”philosophy for children” (P4c) som ett sätt att låta barn från förskola och uppåt i åldrarna öva sig i kritiskt och kreativt tänkande i en utforskande gemenskap. I Australien har man t ex valt att göra filosofi obligatoriskt i grundskolan. I Sverige växer intresset vilket vi kan se genom olika projekt med filosofi för barn och ungdomar. Vi har valt att dela in Filosofisk Praxis i några av dessa underkategorier som ni kan läsa mer om här på vår hemsida.

FILOSOFISK PRAXIS för barn och unga.
FILOSOFISK PRAXIS i vården.
FILOSOFISK PRAXIS och filosofikaféer.
LÄS MER OM VÅRA NÄTVERK HÄR

Världsfilosofidagen i november varje år
UNESCO menar att filosofi främjar demokratiska processer och har därför inrättat Världsfilosofidagen (World Philosophy Day) som hålls tredje torsdagen i november varje år. Detta är något som SSFP tillsammans med UNESCO väljer att uppmärksamma årligen med en Filosofifestival. 

SSFP är en ideell förening
Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis (SSFP) är en ideell förening som ska verka för att utveckla och upplysa om Filosofisk Praxis i Sverige. På vår litteraturlista finns en lista av titlar, artiklar och länkar relaterade till Filosofisk Praxis som vi ständigt uppdaterar. Flera av dem passar väl för nybörjare inom fältet och som inte har läst filosofi tidigare.