NY TIDSKRIFT

Tidskriften Texter om filosofisk praxis kom ut med sitt första nummer 2022 där filosofiska praktiker delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter från olika praktiker som filosofiska samtal och filosofikaféer.

VISION
Tanken är att Texter om filosofisk praxis kan bli en form för oss som på ett eller annat vis sysslar med filosofisk praxis att reflektera över vår verksamhet, dela med oss av erfarenheter och få ta del av andras. För andra, som är nyfikna på filosofisk praxis och funderar på att starta samtal i denna anda, kan texterna här bli en inspirationskälla och vägledning.

Tidskriften ska rymma texter från flera olika perspektiv, dels om samtalsmetod, som beskriver förklarar och reflekterar över samtalets tillvägagångssätt och förhållningssätt, dels om samtalsledares erfarenheter, som konkretiserar och reflekterar över erfarenheter från filosofiska samtal. Ett tredje perspektiv ska ta grepp om filosofisk praxis samhällsrelevans och belysa på vilket sätt filosofiska samtal är relevant ur samhälls-synpunkt, exempelvis för demokratiska processer och existentiell hälsa.

Premiärnumret av Texter om filosofisk praxis.

UTGIVNING
Ambitionen är att tidskriften ska ges ut en gång om året, digitalt och i tryck.

Etiska aspekter: Vi undviker att få någon specifik deltagare att känna sig utlämnad, när vi återger situationer eller samtal.

SÅ KAN DU KÖPA DEN
Tidskriften säljs på Världsfilosofidagen och på SSFP:s årsmöte, och ingår som kursmaterial i vissa av SSFP:s kurser. 

BLI MEDLEM
och ingå i ett inspirerande nätverk av filosofiintresserade, kaféledare och praktiker.
För 100 kronor får du billigare kurser, gratis bokföreläsningar och ett stimulerande sammanhang.
Här kan du anmäla dig.


REDAKTION
Sofia Franzén, Ellen Jacobsson, Simón Kronö
Kontakt: texteromfilosofiskpraxis@gmail.com