ANSÖKAN filosofisk praktiker

Är du intresserad av att bli filosofisk praktiker? Här får du information om vad det innebär, vilken kompetens du behöver och så kan du ansöka direkt här på sajten.

Filosofisk praktiker
Medlemskap beviljas den som har genomfört en akademisk grundutbildning i filosofi på universitetsnivå, d.v.s. minst kandidatexamen (önskvärt är dock magister- eller masterexamen) och som har 40 timmars utbildning (som kan bestå av föreläsningar, övningar, etc. med lärare, inte egenstudier eller egna övningar utan lärare) alternativt minst 80 timmars erfarenhet av renodlad filosofisk praxis-verksamhet, ex. hålla filosofiska caféer, utöva filosofi med barn, ge enskild filosofisk rådgivning (inte enbart filosofiska inslag i annan verksamhet).

Filosofisk praktiker inom annan yrkesverksamhet: Medlemskap beviljas den som har en akademisk grundutbildning på universitetsnivå, d.v.s. minst kandidatexamen (önskvärt är dock magister- eller masterexamen) och som har 40 timmars utbildning (som kan bestå av föreläsningar, övningar, etc. med lärare, inte egenstudier eller egna övningar utan lärare) alternativt minst 80 timmars erfarenhet av renodlad filosofisk praxis-verksamhet, ex. hålla filosofiska caféer, utöva filosofi med barn, ge enskild filosofisk rådgivning (inte enbart filosofiska inslag i annan verksamhet).

För att på hemsidan kunna marknadsföra tjänsten ”personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp)” krävs utöver ovanstående dessutom 40 timmars lärarledd utbildning i samtalskonst (filosofisk eller annan) som inkluderar handledning.

Ansökan om praktiserande medlemskap

För att bli praktiserande medlem, antingen som filosofisk praktiker eller som filosofisk praktiker inom annan yrkesverksamhet fyller du i ansökan nedan.
När du blivit antagen som praktiserande medlem betalar du in medlemsavgift som är 300 SEK per år. Detta betalas in till bankgiro 5074-8904 eller swish 123 321 66 45. Kom ihåg att skriva ditt för- och efternamn i referensraden .

För att föreningen skall kunna göra en så rättvis bedömning som möjligt av dina kvalifikationer som praktiserande medlem, var vänlig fyll i nedan så detaljerat som möjligt all relevant information för din bakgrund inom filosofisk praxis.

Frågor skickas till ansokan@ssfp.se.

ANSÖKAN filosofiska praktiker