FILOSOFIKAFÉER | Delta, leda, nätverka

Här kommer vi bygga upp en kunskaps- och nätverksbas för dig som vill delta i filosofikaféer, själv hålla i kaféer och för er som redan nu gör det

VAD ÄR ETT FILOSOFIKAFÉ?
Ett filosofikafé hålls ofta på öppna offentliga forum som kulturhus, bibliotek eller andra folkbildande verksamheter. Här håller en samtalsledare, ofta utbildad av SSFP, ett undersökande samtal med de sin kommit.
Kaféerna varar ofta en eller två timmar.
Teman, ofta en fråga, kan vara bestämda i förväg. Samtalsledare inleder då ofta med en introduktion. Vi knyter ofta ämnet till det vardagliga, använder våra egna reflektioner och försöker bryta våra vanliga tankemönster genom att försiktigt utmana och inspirera varandra till nya insikter.

INFO OM LÖSENORDSSKYDDADE SIDOR NEDAN

Några av sidorna nedan är skyddade för medlemmar vilket innebär att du behöver ett lösenord för att komma åt innehållet. Du kommer dock inte åt sidorna ännu eftersom innehållet är under utveckling. När allt är klart kommer du som medlem åt sidorna med hjälp av ett lösenord som du kan få tillgång till. Mer information kommer.

HÄR KAN DU HITTA FILOSOFIKAFÉER
Vår evenemangskalender

FÖR DIG SOM VILL LEDA FILOSOFIKAFÉER
Här hittar du info om att leda och hålla i filosofikaféer.

FÖR DIG SOM VILL GÅ MED I ETT NÄTVERK

Här finns information och inspiration

FÖR DIG SOM LEDER FILOSOFIKAFÉER
Här finns inspiration och information.

FÖR DIG SOM INGÅR I NÄTVERKET FÖR FILOSOFIKAFÉLEDARE
Här kommer du hitta en länk till erat eget utrymme på SSFP-webben

FÖR DIG SOM HAR FRÅGOR
info@ssfp.se