DELTAGARNA: Vad är hälsa?

Vad är hälsa? Det var en av de frågor vi filosoferande kring på Världsfilosofidagen. Och i samband med det bad vi er deltagare att ge oss er definition.
Här kan ni se vad era deltagarkollegor skrev
.
(Och apropå bilden så fick vi deltagare delta i olika övningar, här en kort meditation.)

”Inte frånvaron från lidande, utan kanske ett förhållningssätt till lidande där lidandet kan bli meningsskapande, tänker jag. Ett processande av lidande, en upphöjd blick och en distans till lidande.”

”Good enough välbefinnande – kroppsligt, psykiskt, existentiellt.”

”Att kunna ta hand om sitt mående. Att vara i samklang med hela sin kroppssjäl.”

”Göra skillnad med samtal och filosofi: relationer, karriär, personlig hälsa, kommande generationer – egna barn, skola och utbildning.”

”Närvaro, ren luft, växlingar i naturen, i oss, liv som sprider liv, kontakt med min och andras kroppssjälar, (…) generositet.”

”Hälsa är ett tillstånd av frihet och inte blockerat av tankar på sjukdomar och symptom.”

”Hälsa är en känsla av (relativ) fysisk, känslomässig och mental frihet, en flexibilitet, en känsla av att vara levande och att vilja vara levande.”

”Lättast att definiera som frånvaron av sjukdom och smärta. ’Hälsan tiger still.’ Kanske handlar det om att vara tillfreds.”

”Under the era of capital and technology driven we need ”tänka” from philosophy way. It is very important for life, health.”

Kroppens balans och optimalt fungerande system (nervfunktioner, enzymer – transmittorer m.m.), samt fungerande samspel med natur och människor. Energin skall flyta harmoniskt emellan. (Kroppen står även för hjärnan och alla dess kopplingar (själen).”

”Hälsa är att känna sig älskad. Hälsa är att känna sig bra i kroppen.”

”Balans eller till och med identifikation mellan vem ’jag’ är, vem ’jag’ vill var aoch vem ’jag’ är enligt andra människor.”

”Att uppleva livet som meningsfullt. Att uppleva livet här och nu genom sinnena.”

”Att nå sin känsla av välmående. Att vara fri från sjukdomar. Att trots sjukdom vilja framåt/leva. Att vara trygg i vänskap. Att vara befriad från avund. Och andra känslor av snällhet.”

”Hälsa är en upplevelse av meningsfullt sammanhang, självständighet och tillräcklig fysisk, mental och känslomässig frihet (13.00). 
Förmågan att vara en livsdansare med min kroppssjäl i världen. Att möta världen och livet med min rörelseförmåga och min fasthet.
Självmedkänsla gott sällskap på vägen mot döden (13.54).
Tack döden som hjälper mig att hylla livet (13.58).”

” Att vara frisk är att vara lycklig. Synd bara att jag inte visste det. Till dig som är frisk – vet om det!’ Det  skrev Bodil Malmsten när hon var sjuk. 
Det här skrev jag före detta panelsamtal, och BM:s uppmaning finns kvar  och TACK för hur det har berikats.”