UTBILDNINGAR MED VISS RELEVANS FÖR FILOSOFISK PRAXIS

Filosofisk samtalskonst
15 hp på halvtid på Umeå universitet
Kursen riktar sig till dig som ägnar dig eller vill ägna dig åt att leda samtal – enskilt eller i grupp. För dig som har en tidigare samtalsutbildning kan kursen utgöra en komplettering och breddning åt just filosofiska samtal. För dig som har en relevant teoretisk utbildning kan kursen hjälpa dig omsätta din teoretiska kunskap i praktiska samtalssituationer.
För första gången hösten 2022 kan man utbilda sig i filosofisk samtalskonst på Umeåuniversitet.
Mer information

Filosofiska samtal med barn
Nybörjarkurs på grundnivå, 7.5 högskolepoäng, Luleå Tekniska Universitet
Det finns flera moderna didaktiska modeller som använder dialogen som pedagogiskt verktyg. Uttryck som ”Sokratiska samtal” och ”Philosophy for/with Children” är centrala. Kursen behandlar såväl aktuell empirisk forskning om, som praktisk tillämpning av, filosofiska samtal med barn. I kursen behandlas teori och metod om samtal som berör och utvecklar färdigheter inom argumentation, etik och värdegrund, kunskap och vetenskap, kritiskt och logiskt tänkande. Kursen kan läsas som fristående kurs och kan även ingå i Filosofi A. Den vänder sig främst till pedagoger, beteendevetare och filosofer
Mer information.

Det existentiella samtalet
Kurs, 30 högskolepoäng, Södertörns högskola
Kursen vänder sig till dig som redan varit yrkesverksam en tid, som psykoterapeut, psykolog, kurator, sjuksköterska, sjukgymnast, barnmorska, fritidspedagog, förskollärare, lärare, polis, journalist, konstnär eller annat yrke där existentiella samtal kan vara viktiga.
Mer information.