PRAKTISERANDE MEDLEMMAR

Vill du komma i kontakt med en utövare av filosofisk praxis kan du kontakta någon av personerna nedan. De flesta ger enskilda samtal, andra ger dessutom föreläsningar, utbildningar i filosofisk praxis i form av workshops exempelvis filosofi för barn, sokratiska dialoger och filosofiska caféer. Alla är utbildade i filosofisk praxis och godkända som praktiserande av föreningen. Vissa i kraft av sin yrkesverksamhet med tilläggsutbildning inom filosofisk praxis och andra i kraft av sin utbildning i filosofi med tilläggsutbildning inom filosofisk praxis. Föreningen är ingen legitimerande instans utan ska ses som ett informationsnav i förmedlingen av filosofiska praktiker och tjänster.

Alla våra praktiserande medlemmar måste följa föreningens fastslagna etiska riktlinjer

INTERVJUER MED NÅGRA AV VÅRA PRAKTISERANDE MEDLEMMAR (LÄnk)

Göteborg

Ida Hallgren (Praktiserande filosof) 
Filosofisk praktiker, doktorand i praktisk filosofi och leg. psykolog

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), föreläsningar, kurser och utbildningar.
Aktiv inom följande verksamhetsområden: Filosofi i hälso- och sjukvård samt i företag/organisationer.
Språk:  Svenska, engelska
Kort om: Enskilda filosofiska samtal och existentiella samtalsgrupper. Rabatterade samtal för den som fastnat i klimatångest eller politisk apati. Föreläsare: mer info på hemsidan nedan.

Kontaktuppgifter: 
E-post: ida.hallgren@rentaphilosopher.se
Telefon: +46 (0) 73-401 61 18
Hemsida: rentaphilosopher.sefacebook.com/rentaphilosopher

 

joshua.jpg

Joshua Bronson (Praktiserande filosof) 
PhD 2015 Philosopy

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), föreläsningar, kurser och utbildningar.
Specialiserad inom följande verksamhetsområden: Filosofi i skolan samt i företag/organisationer.

Kontaktuppgifter: 
E-post: mail@joshuabronson.com
Hemsida: joshuabronson.com

 

Miriam van der Valk (Praktiserande filosof)
Filosof på Filoprax Göteborgs Filosofiska Praktik, MA (Phil.); APPA Cert. Philosophical Counselor samt utbildad inom filosofi med barn och unga.

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), filosofi med barn och unga, föreläsningar, kurser och utbildningar.
Aktiv inom följande verksamhetsområden: Filosofi i skolan, företag/organisationer och med privatpersoner.
Språk: Svenska, engelska
Kort om: Först BA (2004), sen MA (2006). Äntligen certifiering 2014. Filosofi med barn (2015), psykologi för coacher (2017). Numera coaching, kurser, föreläsningar och evenemang. Välkommen!

Kontaktuppgifter:
E-post: kontakt@filoprax.se
Hemsida: filoprax.se

sebastian-.jpg

Sebastian Rehnman (Praktiserande filosof)
Professor i filosofi, Fil. lic. & D. Phil. 

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc), filosofi med barn och unga, föreläsningar, kurser och utbildningar.
Aktiv inom följande verksamhetsområden: Filosofi i skolan, hälso- och sjukvård, samt företag/organisationer.
Språk: Svenska, engelska, norska
Kort om: Jag försöker utöva filosofi som livsvägledning genom att etablera en undersökande gemenskap om de utmaningar du står i på livets väg.

Kontaktuppgifter:
E-post: info@dialogikos.com
Hemsida: https://www.dialogikos.com/livsvægledning
Intervju med Sebastian

tillbaka överst på sid

Helsingborg

Tulsa+Jansson.jpg

Tulsa Jansson (Praktiserande filosof) 
Filosof, fil mag

Erbjuder följande tjänster: Föreläsningar, kurser och utbildningar.

Kontaktuppgifter:
E-post: tulsa@philosophyatwork.com
Telefon: +46 (0) 73-200 12 00
Hemsida: philosophyatwork.com

Lund

Axel+Carlberg.jpg

Axel Carlberg (Praktiserande filosof)
Doktor i etik (Lund), D.E.A. (Strasbourg), B.A. (Toronto)

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), föreläsningar och workshops.
Aktiv inom följande verksamhetsområden: Filosofi i hälso- och sjukvård, samt företag/organisationer.
Språk: Svenska, engelska, franska och spanska 
Kort om: Jag skapar trygga och fria rum där individer och grupper kan hantera dilemman och navigera i komplexitet.

Kontaktuppgifter:
E-post: axel.carlberg@upspring.se
Tel: 0705-614616
Hemsida: serioustalk.com

Undersåker | Åre

Veronica.jpg

Veronica Johanson (Praktiserande filosof)
Filosofie doktor i etik

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), föreläsningar, kurser och utbildningar.
Aktiv inom följande verksamhetsområden: Filosofi i hälso- och sjukvård, i företag/organisationer samt filosofi inom teknikutveckling och för ingenjörer.
Språk: Svenska, engelska

Kontaktuppgifter:
E-post: veronica@eudaemon.eu

tillbaka överst på sid

Norrbotten/Luleå

image.jpg

Viktor Gardelli (Praktiserande filosof) 
Fil. dr, universitetslektor

Erbjuder följande tjänster: Filosofiska gruppsamtal (ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), filosofi med barn och unga, föreläsningar, kurser och utbildningar
Specialiserad inom följande verksamhetsområden: Filosofi i skolan, filosofi i hälso- och sjukvården och filosofi i socialt arbete.
Språk: Svenska, engelska
Kort om: Jag har lång erfarenhet av forskning, undervisning och praktik inom filosofiska samtal med barn och vuxna.

Kontaktuppgifter: 
E-post: viktor.gardelli@ltu.se
Mobil: +46 70-6569641
Hemsida: Luleå University

Ylva+Backman.jpg

Ylva Backman (Praktiserande filosof) 
Fil. dr, universitetslektor

Erbjuder följande tjänster: Filosofiska gruppsamtal (ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), filosofi med barn och unga, föreläsningar, kurser och utbildningar
Specialiserad inom följande verksamhetsområden: Filosofi i skolan, filosofi i hälso- och sjukvården och filosofi i socialt arbete.
Språk: Svenska, engelska
Kort om: Jag har filosofi- och lärarutbildning och har lång erfarenhet av praktik, undervisning och forskning inom filosofiska samtal

Kontaktuppgifter: 
E-post: ylva.backman@ltu.se
Hemsida: Luleå University

Norrköping

lars_s.jpg

Lars Sundberg (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet) 
Egenföretagare, diakon & socionom, handledare i psykosocialt arbete

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.) och föreläsningar.
Specialiserad inom följande verksamhetsområden: Filosofi i socialt arbete och offentliga gruppsamtal.
Kort om: 2016-17 kursen Det existentiella samtalet. Bok 2017: Livsviktiga möten. Filosofiska samtal på bibliotek. Mottagning för samtal i Norrköping.

Kontaktuppgifter: 
E-post: lars.sundberg@telia.com
Adress: Åkaregatan 5,  603 60 Norrköping
Telefon: +46 (0) 70-539 34 19
Hemsida: existentiellasamtal.se

Nyköping

ingen_bild.jpg

Kenneth Gustafsson (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet) 
Familje- och gruppterapeut

Erbjuder följande tjänst: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp).

Kontaktuppgifter: 
Telefon: +46 (0) 70–759 70 80
E-post:kenneth10.gustafsson@gmail.com

tillbaka överst på sid

Stockholm

ann.jpg

Ann S. Pihlgren (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet) 
Forskningsledare, fil. dr .

Erbjuder följande tjänster: Filosofiska gruppsamtal (Sokratisk handledning), föreläsningar, kurser och utbildningar.
Aktiv inom följande verksamhetsområden: Filosofi i skolan och företag/organisationer.
Språk: Svenska, engelska
Kort om: Jag forskar om tänkande, samspel och dess didaktiska konsekvenser, föreläser, skriver böcker och arbetar med utveckling och ledarskap. 

Kontaktuppgifter:
E-post: ann.pihlgren@igniteresearch.org
Adress: Box 116, 761 22 Norrtälje
Telefon: +46 (0)73-392 06 99
Hemsida: igniteresearch.org

 

ingen_bild.jpg

Claes Hultling (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet) 
MD, Ph.D Karolinska Institutet 

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp) och  föreläsningar.
Specialiserad inom följande verksamhetsområde: Filosofi inom hälso- och sjukvård.

Kontaktuppgifter: 
E-post: claes@spinalis.se
Hemsida: spinalis.se

 

Damien+Walsh.jpg

Damien Walsh (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet)  
Primary Educator

Erbjuder följande tjänster: Föreläsningar, kurser och utbildningar.
Specialiserad inom följande verksamhetsområden: Filosofi i skolan.
Språk: Engelska
Kort om:  I am an educator with a passion for implementing Philosophy for Children (P4C) and Thinking Moves (TM) into the classroom and curriculum. I offer support and training to schools.

Kontaktuppgifter:
E-post: damienmjwalsh@hotmail.com
Telefon: +46 (0)72-204 67 36

Ellen+Jacobsson.jpg

Ellen Jacobsson (Praktiserande filosof)
Master of Fine Arts (Philosophy), Doktorand i Den praktiska kunskapens teori vid Södertörns Högskola

Specialiserad inom följande verksamhetsområde: Filosofi i skolan samt filosofi på lätt svenska.
Kort om: Har arbetat med filosofi i skolan och har erfarenhet av att praktisera och studera filosofi i Uganda. Forskar just nu om integrationspraktiker och dess omdömeskunskaper.

Kontaktuppgifter: 
E-post: ellensepost@gmail.com

 

Jan Aronsson (Praktiserande filosof)  
Fil. mag. i filosofi, existentiell psykoterapeut, gruppanalytiker 

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), föreläsningar, kurser och utbildningar.
Specialiserad inom följande verksamhetsområden: Filosofi inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och företag/organisationer.
Språk: Svenska, engelska

Kontaktuppgifter:
E-post: jan.aronsson@insikt.nu
Adress: Insikt AB, Skeppargatan 2 bv (vid Strandvägen), 114 32 Stockholm.
Telefon: +46 (0) 70-924 40 60
Hemsida: insikt.nu

Johan+Floren.jpg

Johan Florén (Praktiserande filosof) 
Filosof, kommunikationschef 

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), föreläsningar, kurser och utbildningar.

Kontaktuppgifter:
E-post: johan@floren.net
Telefon: +46 (0) 709-51 44 36

 

JohanGsonBerg.JPG

Johan G:son Berg (Praktiserande filosof) 
Filosof, fil mag. teoretisk filosofi

Erbjuder följande tjänster: Filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), föreläsningar, kurser och utbildningar. 
Specialiserad inom följande verksamhetsområden: Filosofi i med barn och unga, filosofi i skolan, filosofi i samband med teaterföreställningar.
Språk: Svenska, engelska

Kontaktuppgifter:
E-post: kontakt@johangsonberg.se
Hemsida: johangsonberg.se, tänkanoga.se

Foto: Lars Hallström

Lars Hammer (Praktiserande filosof) 
Legitimerad gymnasielärare med lärarexamen i filosofi, estetik och idéhistoria. Filosofisk praktiker med examen från Høgskolen Buskerud og Vestfold.

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc), filosofi med barn och unga, föreläsningar, kurser och utbildningar.
Specialiserad inom följande verksamhetsområden: Filosofi i skolan, socialt arbete och företag/organisationer.
Språk: Svenska, engelska
Kort om:  Jag arbetar med enskilda samtal och grupprocesser med ledorden allt är möjligt och ingenting är självklart i fokus. 

Kontaktuppgifter:
E-post: lars.hammer@tankepausa.se
Telefon: +46 (0) 73-986 01 03
Hemsida: tankepausa.se
 

Luis.jpg

Luis de Miranda (Praktiserande filosof) 
PhD (University of Edinburgh), master in Modern and Contemporary Philosophy, philosophical consultant, Lacanian psychoanalytical training

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), filosofi med barn och unga, föreläsningar, kurser och utbildningar.
Specialiserad inom följande verksamhetsområden: Destiny analysis, group analysis, life creativity
Språk: English, French, Portuguese
Kort om: Luis de Miranda is Doctor of Philosophy. The author of several books, he is also trained in Lacanian psychoanalysis. He holds individual consultations at The Philosophical Parlour.

Kontaktuppgifter:
E-post: crealectics@gmail.com
Telefon: +46 (0) 732-67 88 84
Hemsida: luisdemiranda.com

Malin Sallstedt.jpg

Malin Sallstedt (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet)  
Leg. fysioterapeut/sjukgymnast 

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.) och föreläsningar.
Specialiserad inom följande verksamhetsområde: Filosofi i hälso- och sjukvård (rehabilitering).
Språk: Svenska
Kort om: Har arbetat många år inom rehabilitering/neurologi. Sedan 10 år tillbaka vidareutbildat mig inom filosofi med störst fokus på det existentiella samtalet.

Kontaktuppgifter:
E-post: malin.sallstedt@gmail.com
Intervju med Malin

Foto: Lars Hallström

Sofia Wrangsjö  (Praktiserande filosof)
Fil. kand. i teoretisk filosofi, logoterapeut

Erbjuder följande tjänst: Filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), föreläsningar, kurser och utbildningar.
Specialiserad inom följande verksamhetsområden: Filosofi i hälso- och sjukvård samt företag/organisationer.
Språk: Svenska
Kort om: Jag arbetar med filosofiska samtal med grupper i olika åldrar och sammanhang. Vi utforskar tankar och vidgar perspektiv. Ibland tar jag med konst eller tecknande i processen.

Kontaktuppgifter:
E-post: sofia@sofiawrangsjo.se
Telefon: +46 (0) 70-251 28 94
Hemsida: sofiawrangsjo.se

Ann Lagerström (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet)  
Fil. mag praktisk kunskap, senior ledraskapskonsult, författare, föreläsare

Erbjuder följande tjänster: Personliga existentiella samtal, , existentiella samtal i , grupp, workshops och föreläsningar.
Specialiserad inom följande verksamhetsområde: Existentiella samtal.
Språk: Svenska, engelska.
Kort om: Arbetar sedan ett tiotal år med existentiella samtal och utbildar samltasledare. Skrivit flera böcker om existentiell filosofi och psykologi. Studerat existentiell filosofi och psykologi på Södertörns högskola.

Kontaktuppgifter:
E-post: ann@talaomlivet.nu
Telefon: +46 (0) 70 5562556
Hemsida: talaomlivet.nu, lagerstrom.nu

Umeå

Foto: Per Melander

Kalle Grill  (Praktiserande filosof) 
Docent och lektor i filosofi, Umeå universitet

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), föreläsningar, kurser och utbildningar.
Språk: Svenska, engelska
Kort om: Jag tar emot enskilda gäster i Umeå eller på Skype. Jag arbetar också gärna med grupper och organisationer. Utbildad till filosofisk praktiker i Oslo. Se även Intervju med Kalle.

Kontaktuppgifter:
E-post: smile@kallegrill.se
Telefon:  +46 (0) 70-720 70 60
Hemsida: kallegrill.se

tillbaka överst på sid

Uppsala

Sofia Franzén 2.jpeg

Sofia Franzén  (Praktiserande filosof)
Gymnasielärare i filosofi och svenska, studerande på masterprogrammet i filosofi.

Erbjuder följande tjänst: Filosofiska gruppsamtal (ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), filosofi med barn och unga, kurser och utbildningar.
Verksamhetsområden: Filosofi i skolan, fritidsgård, kulturhus och bibliotek.
Språk: Svenska, engelska
Kort om: Jag har läst kursen Det existentiella samtalet (30p). Sedan 2018 har jag varit verksam med filosofisk praxis och lett filosofiska samtal i Stockholm, Uppsala och i Östhammar.

Kontaktuppgifter:
E-post: filosofiskasamtal@gmail.com
Hemsida: rumformening.se
Övriga verksamhetsorter: Östhammar och Stockholm

Åmål

Eva+L%C3%B6fvendahl.jpg

Eva Löfvendahl  (Praktiserande inom annan yrkesverksamhet) 
Universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap, Trollhättan Högskolan Väst

Erbjuder följande tjänster: Filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), filosofi med barn och unga, föreläsningar, kurser och utbildningar.
Språk: Svenska
Kort om: Jag är fritids- och dramapedagog, personalvetare och master i pedagogik och jag arbetar inom akademin. Jag erbjuder även musikaliska salonger.

Kontaktuppgifter:
E-post: eval68@hotmail.com
Telefon:  +46 (0) 70-910 48 66
Adress: Norrtullsgatan 3, 66237 Åmål