Händer som möts

12-13 OKT KURS ZOOM | Introduktion filosofisk praxis

Filosofisk praxis handlar i stort om att filosofera i dialog. Inspirationskällan
var från början filosofen Sokrates (469–399 f.v.t.). Det har sedan 1980-talet
utvecklats vidare till en mängd metoder, perspektiv och teorier anpassade
för gruppdiskussioner inom bland annat skola, vård, företag, organisationer
och för att möta människors frågor i vardagen på ett filosoferande sätt.
Under helgen kommer vi framför allt arbeta med filosofiska samtal i grupp
och konkret fokusera på:

 • Vad är filosofisk praxis?
 • Tillvägagångssätt och perspektiv som tydliggör vad vi gör när vi
  filosoferar i dialog och hur vi gör det.
 • Prova att filosofera genom att använda estetiska uttryck som
  exempelvis konst och teater.
 • Filosofisk loggbok – vi avsätter tid då vi använder oss av en loggbok
  för skriftlig individuell reflektion.
 • Ett utforskande av begreppen lyssnande, nyfikenhet och dialog.
 • Filosofiska övningar och tips för att filosofera vidare.

Efter avslutad kurs erhåller deltagarna ett intyg från Svenska Sällskapet för
Filosofisk Praxis (SSFP). Kursen är en introduktion och meriterande för att
bli godkänd som filosofisk praktiker. Mer om kriterier för att bli godkänd av
SSFP kan du läsa här. Efter att du gått introduktionskursen är du behörig
att gå SSFP:s fortsättningskurser.

FÖRKUNSKAPER
Inga formella förkunskaper i filosofi krävs. Kom med öppet sinne och en
vilja att filosofera med andra!
FAKTA
VAD: Introkurs i filosofisk praxis.
NÄR: 12-13/10 2024, båda dagarna 09.00-16.30.
VAR: Online via Zoom
KOSTNAD: 1 950 kr / 1 750 kr (reducerat pris för medlemmar i SSFP – bli
medlem här
, det kostar 100 kr)
ANTAL PLATSER: Max 16 deltagare
LÄRARE: Filosofiska praktikerna Mathias Tistelgren och Tulsa Jansson.


AVBOKNINGSREGLER: Vid avbokning senare än 7 dagar innan kursstart
ges ingen återbetalning, men du kan överlåta din plats till någon annan.
Kursen genomförs bara vid tillräckligt antal anmälningar.
Sista anmälningsdag: 27/9 2024.

ANMÄLAN
Här kan du anmäla dig till kursen

Kursledare

Bild på den manlige förläsaren.

Mathias Tistelgren är filosofisk praktiker och gymnasielärare i filosofi. Han ägnar sig
främst åt att utbilda filosofiska praktiker samt att hålla workshops och
enskilda filosofiska samtal med den sokratiska metoden som grund.
Mathias har tillsammans med Andrea Modesto publicerat boken “Behind
the Tale”, en filosofisk analys av femton H. C. Andersensagor. Läs mer om
Mathias

Tulsa Jansson är filosofisk praktiker med bakgrund i politisk filosofi och etik, främst rättvisa och hur kritiskt, kreativt tänkande och dialogiska färdigheter är centrala i ett rättvist samhälle. Tulsa leder öppna filosofiska kaféer för vuxna sedan 2012 och arbetar med olika typer av sokratiska workshops i främst företag och organisationer. Läs mer om Tulsa