13-14 april 2024 FORTSÄTTNINGSKURS |
Livet, döden & mening – filosofera utifrån existentiella frågor
FULLBOKAD

Den existentielle filosofen Gabriel Marcel (1889–1973) skiljer på problem och existentiella frågor.
Ett problem går att utforska logiskt och det är möjligt att komma fram till ett svar som vi kan enas kring.
En existentiell fråga går inte att slutgiltigt definiera och är dessutom personlig. Frågor som: Vad är kärlek? Har vi någon frihet? Vad är döden och meningen? går inte att hålla distansen till, vi är inblandade i dem. Det är en människa som lever i kärlek eller kärleksbrist som frågar. Det är någon som känner mening eller meningslöshet som undrar. Och de eventuella svar vi finner är personliga och ändras dessutom under livets gång. Frihet är en sak när man är tonåring och en annan när man 75, en sak när man är frisk – en helt annan när man har en kronisk sjukdom. 

I den här fortsättningskursen får du en introduktion till den existentiella filosofin och hur man kan arbeta med den i olika grupper. I kursen ingår både teori och praktik och du kommer också få möjlighet att utforska din egen relation till flera av livsfrågorna.

Under kursdagarna kommer du att fördjupa din samtalsledarroll, pröva användbara verktyg och modeller och bli introducerad till att använda existentiella teman i dina gruppsamtal

FAKTA
VAD: Fortsättsningskurs i filosofisk praxis: Existentiella frågor.
NÄR: 13–14 april 2024, båda dagarna 09.00-16.00.
VAR: Stockholm irl.
KOSTNAD: 2 500 kr för icke-medlemmar/ 2 250 kr för medlemmar i SSFP. ( Bli medlem här det kostar 100 kr).
ANTAL PLATSER: Max 18 deltagare
FÖRKUNSKAPER: För att gå kursen ska du ha gått introduktionskurs i filosofisk praxis hos SSFP eller motsvarande.
LÄRARE: Filosofiska praktikerna Ann Lagerström och Malin Sallstedt.
ANMÄLNING: Kursen är fulltecknad. Möjlighet finns att sätta upp sig på väntelista via mejl till ekonomi@ssfp.se
Ange namn, adress, mobil och e-post till dig som ska gå kursen och vart fakturan ska ställas (ifall den ska gå till någon annan än dig).
AVBOKNINGSREGLER: Vid avbokning senare än 14 dagar innan kursstart ges ingen återbetalning, men du kan överlåta din plats till någon annan. Kursen genomförs bara vid tillräckligt antal anmälningar.

Kursledare

Malin Sallstedt är praktiserande medlem i SSFP, leg fysioterapeut, certifierad filosofisk rådgivare APPA, har påbörjat en magisterutbildning vid Södertörns Högskola och arbetar med existentiella samtal med människor med kroniska neurologiska sjukdomar.

Ann Lagerström är praktiserande medlem i SSFP, existentiell väg- och samtalsledare, studerar på masterprogrammet i praktisk kunskap på Södertörns högskola och arbetar med existentiella samtal i grupper på mellan fem och 50 personer.

FOTO:  Omid Armin on Unsplash, enligt CC.