7 mars BOKSEMINARIUM Zoom |
Att tänka med hjärtat

Vad: Boseminarium
När: Torsdag 7e mars
Tid: 19.00-20.00
Föreläsare: Finn Torbjørn Hansen 
Språk: Engelska
Pris: Gratis för SSFP:s medlemmar, 50 kronor för övriga. Bli medlem här.
Plats: Zoom – du får länk mejlad till din registreringsadress till onlinemötet samma dag som eventet genomförs.
Anmäl dig här

Hur beskriver vi bäst ett mänskligt möte? Vad är skillnaden mellan meningsfullt arbete och själfullt arbete? Eller skillnaden mellan att prata om ett hus och ett hem?

”Att tänka med hjärtat” (svensk direkt översättning) är en grundbok i existentiell praktiskt fenomenologi som försöker beskriva världen så som den framträder. I detta bokseminarium kommer Finn beskriva varför filosoferna Kierkegaard, Heideggers sena filosofi och ekofilosofi är viktiga idag, när vi vill stärka vår känsla av förundran och hjärtkänsla. Och varför och hur filosofisk vägledning individuellt och i grupp kan stärka dessa två metafysiska sinnen.

OBS: Detta bokseminarium genomförs på engelska.

Finn Torbjørn Hansen är professor i tillämpad filosofi vid institutionen för kommunikation och psykologi vid Aalborg Universitet. Han var den första i Norden att skriva en doktorsavhandling om filosofisk vägledning och hur den kan användas inom existentiell vuxenpedagogik och livslångt lärande.

FOTO Tong  Nguyen van