2401 Sebastian Rehnman om samtalskonsten

I en artikel i Norra Halland (betallänk) 14 januari i år berättar SSFP:s filosofiske praktiker Sebastian Rehnman om hur han ser på det han kallar för ”samtalskonsten” och mötet med sina gester i enskilda samtal.

Han, som filosofisk praktiker, betraktar inte sig själv som expert varken på att samtala eller på vad de som söker honom behöver för att komma vidare:
”Den ende som möjligen kan göra anspråk på att vara expert är den som kommer till samtalet. Så jag kallar inte den andre för patient eller klient, utan gäst, för att upprätthålla en så jämlik relation som möjligt, där vi bägge försöker undersöka den utmaning den andre står i.

I ett filosofiskt samtal handlar det inte alltid om ord, tystnaden kan vara en lika viktig komponent, säger Sebastian i intervjun.
”Det krävs ganska mycket mod att INTE veta vad jag ska fråga, att våga låta den andre finna sin väg. Med åren jag märker att jag vågar förbli i den andres sorg och tårar. Det är för oss själva lite utmanande, och vi kan då lätt gå in och ge förhastade råd.”

Sebastian tar emot för samtal i Kullavik och kommer också våren 2024 ha existentiella samtal på biblioteken i Kungsbacka och Kullavik, se SSFP:s kalender.

Läs mer om Sebastian här.
Här kan du läsa om SSFP:s filosofiska praktiker.
Och här kan du hitta SSFP:s kalender med filosofikaféer i olika delar av Sverige.