8–9 okt UTBILDNING online | Introduktion till filosofisk praxis

Välkommen till en två dagars introduktion i filosofisk praxis med Lars Hammer och Viktor Gardelli. Vi möts online och du behöver inte ha några förkunskaper.

Filosofisk praxis handlar i stort om att filosofera i dialog. Inspirationskällan var från början filosofen Sokrates (469 f.Kr – 399 f.Kr.). Det har sedan främst 1980-talet utvecklats vidare till en mängd metoder, perspektiv och teorier anpassade för grupper inom skola, vård, företag, organisationer och för att möta livsfilosofiska frågor.
 Under helgen kommer vi framför allt arbeta med filosofiska samtal i grupp och konkret fokusera på:

  • Vad är filosofisk praxis?
  • Verktyg och perspektiv som tydliggör vad vi gör när vi filosoferar i dialog och hur vi gör det. Exempelvis genom sokratiska frågor.
  • Prova att filosofera genom att använda estetiska uttryck som exempelvis konst och teater.
  • Filosofisk loggbok – vi avsätter tid då vi använder oss av en loggbok för skriftlig individuell reflektion.
  • Vi kommer att utforska begreppen lyssnande, nyfikenhet och dialog.
  • Filosofiska övningar och tips för att filosofera vidare på sin arbetsplats och i sin vardag.


Efter avslutad kurs erhåller deltagarna ett intyg från Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis (SSFP). Kursen är en introduktion och meriterande för att bli godkänd som filosofisk praktiker. Mer om kriterier för att bli godkänd av SSFP kan du läsa här. Introduktionskursen är du sedan behörig att gå SSFP:s fortsättningskurser.
FÖRKUNSKAPER
Inga formella förkunskaper i filosofi krävs. Kom med öppet sinne och en vilja att filosofera med andra! 


FAKTA
VAD Introkurs i filosofisk praxis.
NÄR 8–9 oktober 2022, båda dagarna 09.00-17.00.
VAR Onlne
BOKA PLATS HÄR


KOSTNAD 2 275 kr / 1 975 kr (reducerat pris för medlemmar i SSFP – bli medlem här det kostar 100 kr)
ANTAL PLATSER Max 14 deltagare
LÄRARE Lars Hammer och Viktor Gardelli
AVBOKNINGSREGLER: Vid avbokning senare än 7 dagar innan kursstart ges ingen återbetalning, men du kan överlåta din plats till någon annan. Kursen genomförs bara vid tillräckligt antal anmälningar.

Kursledare
Lars Hammer är filosofisk praktiker med studier från Södertörns högskola och Høgskolen i Buskerud i samarbete med Norsk Selskap for Filosofisk Praksis (NSFP). Han driver filosofikaféer i Stockholm, bygger filosofisk praxis-projekt i Dalarna, håller kurser och workshops i filosofisk praxis där det efterfrågas samt undervisar i filosofi vid ESS-gymnasiet i Stockholm. Lars formulerar gärna frågor om hur filosoferande, andlighet, förnuft och ansvar kan kombineras och jobbar gärna med filosofisk praxis i olika film-, teater- och impro-sammanhang. Mer om Lars Tankepausa.

Fil. doktor Viktor Gardelli har också över ett decenniums erfarenhet av praktik, undervisning och forskning inom filosofiska samtal. Han är medlem i forskningskommittén i den världsledande organisationen inom filosofiska samtal ICPIC – International Council of Philosophical Inquiry with Children. Viktor är även topic editor på philpapers.org för ämnet ”philosophy for children; ethics”. Han har studerat teoretisk och praktisk filosofi i Luleå och Örebro, samt praktisk filosofi vid Stockholms universitet. 

FOTO | Jamie Brown