DELTAGARNA: Vad tar jag med mig? Vad vill jag tänka vidare på?

Under Världsfilosofidagen 2022 lät vi deltagarna svara på två frågor. Och här kan du läsa deras svar.

Vad tar jag med mig?

”Jag tar med mig dagens lugna tempo, kroppen och tankens befrielse från späckat innehåll. Vilan i samtalen ger syre både till kropp och ande. Härligt att ni skapat detta.”

”Att jag påverkas av de attityder som talarna har. Att jag uppskattar när deltagarna i samtal lyssnar på det andra säger. Att jag lyssnar på hur frågor ställs.”

”Stärkt i ’metoden’ att tänka tillsammans inom filosofisk praxis. Mötet i pauserna med människor. Filosofi i rörelse.

”Inspirerad av att möta andra med intresse för filosofiska reflektioner!”

”Viktigt att tänka med andra, och försöka fundera och formulera tankar man själv har. Inspirerande med samtal ring hälsa och ta det av olika synvinklar dels från ’experter’ och dels från deltagare.”

”Kropp & filosofi, andlighet & filosofi, natur och filosofi: Dessa har vi nosat på idag och som jag vill ha mer av i samband med filosoferandet.
Yoga: Gestaltande. Låt hela varelsen som är du var amed i den process som är tankeprocesser. Vi är kropp, ande och (…). Låt dessa förenas.”

”Barn har lätt att ta till sig olika berättelser om hur allting är och har blivit till bra för att förstå filosofins villkor.”

”Mötena med både kända och okända under dagen är värdefullt! Konkreta idéer och metoder både utifrån gestaltningen med Agnetha och ambulerande promenader med Julian.”

”Alla trevliga människor. Bra organiserat! Fint schema, och intressanta punkter.”

”Tänka tillsammans om hälsa. Tankeväckande frågor: Vilka typer av hälsa finns det? Vad är biverkningarna av samtalet: Om vad? När? Hur?

”Workshop om idealtypmetoden – bra verktyg för sorterande av tankar/ord till exempel samband med en konflikt i arbetsgruppen.”

”Funderingar kring hur man kan ha det öppna, nyfikna förhållningssättet öven utanför ’praxis-folk’ – utan att skapa känsla av ifrågasättande (och kanske till och med väckande av skamkänslor.)”

Vad vill jag tänka vidare på?

”Hur jag som samtalsledare möjligtvis kan bidra till näringsrik vila och rörlighet i dialogerna , samtalen. ”Paktiviteten”. Hur får jag samtalsdeltagarna att längta efter att bli kärleksfullt utfrågande och njuta av olikheterna. ”

 ”En önskan att tänka tillsammans kring att åldras.”

”Väcker ytterligare frågor om till exempel ur man formar ramar och förutsättningar för det goda samtalet både i grupper och i spontana samtal.”

”Kommer fundera vidare på vad just jag menar med hälsa. Barns filosofiska frågor och tankar väckte lust att utforska vidare. Viktigt att stå ut med och våga tala om det som är ovisshet inte alltid så fokuserad på att hitta rätt svar.”

”Ekofilosofi vill jag i framtiden ha mer av. ”

”Många nya medvetanden som väckts och som kommer att sätta igång processer i mig – medvetna och antagligen omedvetna.”