LISTA PÅ PRAKTIKER

Vill du komma i kontakt med en utövare av filosofisk praxis kan du kontakta någon av personerna nedan. De flesta ger enskilda samtal, andra ger dessutom föreläsningar, utbildningar i filosofisk praxis i form av workshops exempelvis filosofi för barn, sokratiska dialoger och filosofiska caféer.


VI ERBJUDER
SAMTAL | DIALOGER | FÖRELÄSNINGAR | WORKSHOPS | FILOSOFIKAFÈER | UTBILDNINGAR

Alla är utbildade i filosofisk praxis och godkända som praktiserande av föreningen. Vissa i kraft av sin yrkesverksamhet med tilläggsutbildning inom filosofisk praxis och andra i kraft av sin utbildning i filosofi med tilläggsutbildning inom filosofisk praxis. 
Föreningen är ingen legitimerande instans utan ska ses som ett informationsnav i förmedlingen av filosofiska praktiker och tjänster.

Alla våra praktiserande medlemmar måste följa föreningens fastslagna etiska riktlinjer. 

VI FINNS FRÅN SÖDER TILL NORR
GÖTEBORG | HELSINGBORG | LUND | LULEÅ | NORRKÖPING | NYKÖPING | UNDESÅKER/ÅRE | STOCKHOLM | UMEÅ | UPPSALA | ÅMÅL | ÖSTERSUND

Göteborg

Ida Hallgren (filosofisk praktiker) 
Filosofisk praktiker, doktorand i praktisk filosofi och leg. psykolog

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), föreläsningar, kurser och utbildningar.
Aktiv inom följande verksamhetsområden: Filosofi i hälso- och sjukvård samt i företag/organisationer.
Språk:  Svenska, engelska
Kort om: Enskilda filosofiska samtal och existentiella samtalsgrupper. Rabatterade samtal för den som fastnat i klimatångest eller politisk apati. Föreläsare: mer info på hemsidan nedan.

Kontaktuppgifter: 
E-post: ida.hallgren@rentaphilosopher.se
Telefon: +46 (0) 73-401 61 18
Hemsida: rentaphilosopher.sefacebook.com/rentaphilosopher


Miriam van der Valk (filosofisk praktiker)
Filosof på Filoprax Göteborgs Filosofiska Praktik, MA (Phil.); APPA Cert. Philosophical Counselor samt utbildad inom filosofi med barn och unga.

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), filosofi med barn och unga, föreläsningar, kurser och utbildningar.
Aktiv inom följande verksamhetsområden: Filosofi i skolan, företag/organisationer och med privatpersoner.
Språk: Svenska, engelska
Kort om: Först BA (2004), sen MA (2006). Äntligen certifiering 2014. Filosofi med barn (2015), psykologi för coacher (2017). Numera coaching, kurser, föreläsningar och evenemang. Välkommen!

Kontaktuppgifter:
E-post: kontakt@filoprax.se
Hemsida: filoprax.se

Sebastian Rehnman (filosofisk praktiker)
Professor i filosofi på hälsovetenskapliga fakulteten vid Universitetet i Stavanger, adjungerad professor i religionsfilosofi på VID vitenskapelige høgskole, docent vid Uppsala universitet, doktorsexamina från University of Oxford och Universitetet i Oslo, lärare och handledare i Norsk selskap for filosofisk praksis (NSFP), samt existentiell vägledare och vetenskaplig ledamot av Sällskapet för existentiell psykoterapi (SEPT). 

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc), filosofi med barn och unga, föreläsningar, kurser och utbildningar.
Aktiv inom följande verksamhetsområden: Filosofi i skolan, hälso- och sjukvård, samt företag/organisationer.
Språk: Svenska, engelska, norska
Kort om: Jag försöker utöva filosofi som livsvägledning genom att etablera en undersökande gemenskap om de utmaningar du står i på livets väg.

Kontaktuppgifter:
E-post: info@dialogikos.com
Hemsida: https://www.dialogikos.com
Intervju med Sebastian

Mathias Tistelgren (filosofisk praktiker)
Filosofisk praktiker (IPP cert.), fil mag i filosofi, legitimerad gymnasielärare

Erbjuder följande tjänster
Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), föreläsningar, kurser och utbildningar.

Specialiserad inom följande verksamhetsområden
Filosofi med barn och unga, personliga enskilda samtal och filosofikaféer.

Språk
Svenska, engelska

Kort om
Tar vanligen emot gäster online, på Zoom, men irl-träffar också är möjliga. Jag jobbar mycket med utbildning i samtalskonst och frågeteknik vid sidan av de personliga samtalen.

Kontaktuppgifter
E-post: mathiastistelgren@gmail.com
Hemsida: tistelgren.com 

Helsingborg

Tulsa Jansson (filosofisk praktiker) 
Filosof, fil mag

Erbjuder följande tjänster: Föreläsningar, kurser och utbildningar.

Kontaktuppgifter:
E-post: tulsa@philosophyatwork.com
Telefon: +46 (0) 73-200 12 00
Hemsida: philosophyatwork.com

Lund

Axel Carlberg (filosofisk praktiker)
Doktor i etik (Lund), D.E.A. (Strasbourg), B.A. (Toronto)

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), föreläsningar och workshops.
Aktiv inom följande verksamhetsområden: Filosofi i hälso- och sjukvård, samt företag/organisationer.
Språk: Svenska, engelska, franska och spanska 
Kort om: Jag skapar trygga och fria rum där individer och grupper kan hantera dilemman och navigera i komplexitet.

Kontaktuppgifter:
E-post: axel.carlberg@upspring.se
Tel: 0705-614616
Hemsida: serioustalk.com

Undersåker | Åre

Veronica Johanson (filosofisk praktiker)
Filosofie doktor i etik

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), föreläsningar, kurser och utbildningar.
Aktiv inom följande verksamhetsområden: Filosofi i hälso- och sjukvård, i företag/organisationer samt filosofi inom teknikutveckling och för ingenjörer.
Språk: Svenska, engelska

Kontaktuppgifter:
E-post: veronica@eudaemon.eu

Norrbotten/Luleå

Viktor Gardelli (filosofisk praktiker) 
Fil. dr, universitetslektor

Erbjuder följande tjänster: Filosofiska gruppsamtal (ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), filosofi med barn och unga, föreläsningar, kurser och utbildningar
Specialiserad inom följande verksamhetsområden: Filosofi i skolan, filosofi i hälso- och sjukvården och filosofi i socialt arbete.
Språk: Svenska, engelska
Kort om: Jag har lång erfarenhet av forskning, undervisning och praktik inom filosofiska samtal med barn och vuxna.

Kontaktuppgifter: 
E-post: viktor.gardelli@ltu.se
Mobil: +46 70-6569641
Hemsida: Luleå University

Ylva Backman (filosofisk praktiker) 
Fil. dr, universitetslektor

Erbjuder följande tjänster: Filosofiska gruppsamtal (ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), filosofi med barn och unga, föreläsningar, kurser och utbildningar
Specialiserad inom följande verksamhetsområden: Filosofi i skolan, filosofi i hälso- och sjukvården och filosofi i socialt arbete.
Språk: Svenska, engelska
Kort om: Jag har filosofi- och lärarutbildning och har lång erfarenhet av praktik, undervisning och forskning inom filosofiska samtal

Kontaktuppgifter: 
E-post: ylva.backman@ltu.se
Hemsida: Luleå University

Nyköping

Kenneth Gustafsson (filosofisk praktiker inom annan yrkesverksamhet) 
Familje- och gruppterapeut

Erbjuder följande tjänst: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp).

Kontaktuppgifter: 
Telefon: +46 (0) 70–759 70 80
E-post:kenneth10.gustafsson@gmail.com

Stockholm

Ann S. Pihlgren (filosofisk praktiker inom annan yrkesverksamhet) 
Forskningsledare, fil. dr .

Erbjuder följande tjänster: Filosofiska gruppsamtal (Sokratisk handledning), föreläsningar, kurser och utbildningar.
Aktiv inom följande verksamhetsområden: Filosofi i skolan och företag/organisationer.
Språk: Svenska, engelska
Kort om: Jag forskar om tänkande, samspel och dess didaktiska konsekvenser, föreläser, skriver böcker och arbetar med utveckling och ledarskap. 

Kontaktuppgifter:
E-post: ann.pihlgren@igniteresearch.org
Adress: Box 116, 761 22 Norrtälje
Telefon: +46 (0)73-392 06 99
Hemsida: igniteresearch.org

Claes Hultling (Filosofisk praktiker inom annan yrkesverksamhet) 
MD, Ph.D Karolinska Institutet 

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp) och  föreläsningar.
Specialiserad inom följande verksamhetsområde: Filosofi inom hälso- och sjukvård.

Kontaktuppgifter: 
E-post: claes@spinalis.se
Hemsida: spinalis.se

Damien Walsh (Filosofisk praktiker inom annan yrkesverksamhet)  
Primary Educator

Erbjuder följande tjänster: Föreläsningar, kurser och utbildningar.
Specialiserad inom följande verksamhetsområden: Filosofi i skolan.
Språk: Engelska
Kort om:  I am an educator with a passion for implementing Philosophy for Children (P4C) and Thinking Moves (TM) into the classroom and curriculum. I offer support and training to schools.

Kontaktuppgifter:
E-post: damienmjwalsh@hotmail.com
Telefon: +46 (0)72-204 67 36

Ellen Jacobsson (filosofisk praktiker)
Master of Fine Arts (Philosophy), Doktorand i Den praktiska kunskapens teori vid Södertörns Högskola

Specialiserad inom följande verksamhetsområde: Filosofi i skolan samt filosofi på lätt svenska.
Kort om: Har arbetat med filosofi i skolan och har erfarenhet av att praktisera och studera filosofi i Uganda. Forskar just nu om integrationspraktiker och dess omdömeskunskaper.

Kontaktuppgifter: 
E-post: ellensepost@gmail.com

Agneta Josephson (filosofisk praktiker inom annan yrkesverksamhet)
Dramapedagog med inriktning mot dialog och frågor om makt.
Master i den praktiska kunskapens teori. 

Erbjuder följande tjänster: Workshops med forumspel. Föreläsningar. Kurser. Existentiella filosofiska gruppsamtal. 
Språk: Svenska, engelska
Kort om: Anlitas för workshops, föreläsningar, samtal. Arbetar främst inom offentlig sektor och med civilsamhällesorganisationer. Håller studiedagar riktade till universitetslärare, läkare och annan vårdpersonal, skolpersonal, etikombud, verksamma inom studieförbund,  folkhögskoleverksamma, forskarhandledare, bibliotekspersonal, museianställda och andra, ta gärna kontakt. 

E-post: agneta.josephson@gmail.com
Hemsida: https://dramapedagogbyran.tumblr.com/

Jan Aronsson (filosofisk praktiker)  
Fil. mag. i filosofi, existentiell psykoterapeut, gruppanalytiker 

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), föreläsningar, kurser och utbildningar.
Specialiserad inom följande verksamhetsområden: Filosofi inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och företag/organisationer.
Språk: Svenska, engelska

Kontaktuppgifter:
E-post: jan.aronsson@insikt.nu
Adress: Insikt AB, Skeppargatan 2 bv (vid Strandvägen), 114 32 Stockholm.
Telefon: +46 (0) 70-924 40 60
Hemsida: insikt.nu

Johan Florén (filosofisk praktiker) 
Filosof, kommunikationschef 

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), föreläsningar, kurser och utbildningar.

Kontaktuppgifter:
E-post: johan@floren.net
Telefon: +46 (0) 709-51 44 36

Johan G:son Berg (filosofisk praktiker) 
Filosof, fil mag. teoretisk filosofi

Erbjuder följande tjänster: Filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), föreläsningar, kurser och utbildningar. 
Specialiserad inom följande verksamhetsområden: Filosofi i med barn och unga, filosofi i skolan, filosofi i samband med teaterföreställningar.
Språk: Svenska, engelska

Kontaktuppgifter:
E-post: kontakt@johangsonberg.se
Hemsida: johangsonberg.setänkanoga.se

Lars Hammer (filosofisk praktiker) 
Legitimerad gymnasielärare med lärarexamen i filosofi, estetik och idéhistoria. Filosofisk praktiker med examen från Høgskolen Buskerud og Vestfold.

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc), filosofi med barn och unga, föreläsningar, kurser och utbildningar.
Specialiserad inom följande verksamhetsområden: Filosofi i skolan, socialt arbete och företag/organisationer.
Språk: Svenska, engelska
Kort om:  Jag arbetar med enskilda samtal och grupprocesser med ledorden allt är möjligt och ingenting är självklart i fokus. 

Kontaktuppgifter:
E-post: lars.hammer@tankepausa.se
Telefon: +46 (0) 73-986 01 03
Hemsida: tankepausa.se

Ann Lagerström (Filosofisk praktier inom annan yrkesverksamhet)  
Fil. mag praktisk kunskap, existentiell samtalsledare, senior ledarskapskonsult, författare, föreläsare

Erbjuder följande tjänster: Personliga existentiella samtal, , existentiella samtal i , grupp, workshops och föreläsningar.
Specialiserad inom följande verksamhetsområde: Existentiella samtal.
Språk: Svenska, engelska.
Kort om: Arbetar sedan ett tiotal år med existentiella samtal och utbildar samltasledare. Skrivit flera böcker om existentiell filosofi och psykologi. Studerat existentiell filosofi och psykologi på Södertörns högskola.

Kontaktuppgifter:
E-post: ann@talaomlivet.nu
Telefon: +46 (0) 70 5562556
Hemsida: talaomlivet.nu, lagerstrom.nu

Luis de Miranda (filosofisk praktiker) 
PhD (University of Edinburgh), master in Modern and Contemporary Philosophy, philosophical consultant, Lacanian psychoanalytical training

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), filosofi med barn och unga, föreläsningar, kurser och utbildningar.
Specialiserad inom följande verksamhetsområden: Destiny analysis, group analysis, life creativity
Språk: English, French, Portuguese
Kort om: Luis de Miranda is Doctor of Philosophy. The author of several books, he is also trained in Lacanian psychoanalysis. He holds individual consultations at The Philosophical Parlour.

Kontaktuppgifter:
E-post: crealectics@gmail.com
Telefon: +46 (0) 732-67 88 84
Hemsida: luisdemiranda.com

Malin Sallstedt (Filosofisk praktiker inom annan yrkesverksamhet)  
Leg. fysioterapeut/sjukgymnast 

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.) och föreläsningar.
Specialiserad inom följande verksamhetsområde: Filosofi i hälso- och sjukvård (rehabilitering).
Språk: Svenska
Kort om: Har arbetat många år inom rehabilitering/neurologi. Sedan 10 år tillbaka vidareutbildat mig inom filosofi med störst fokus på det existentiella samtalet.

Kontaktuppgifter:
E-post: malin.sallstedt@gmail.com
Intervju med Malin

Sofia Wrangsjö  (Filosofisk praktiker)
Fil. kand. i teoretisk filosofi, logoterapeut

Erbjuder följande tjänst: Filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), föreläsningar, kurser och utbildningar.
Specialiserad inom följande verksamhetsområden: Filosofi i hälso- och sjukvård samt företag/organisationer.
Språk: Svenska
Kort om: Jag arbetar med filosofiska samtal med grupper i olika åldrar och sammanhang. Vi utforskar tankar och vidgar perspektiv. Ibland tar jag med konst eller tecknande i processen.

Kontaktuppgifter:
E-post: sofia@sofiawrangsjo.se
Telefon: +46 (0) 70-251 28 94
Hemsida: sofiawrangsjo.se

Umeå

Kalle Grill  (filosofisk praktiker) 
Docent och lektor i filosofi, Umeå universitet

Erbjuder följande tjänster: Personliga filosofiska samtal (enskilt eller i grupp), filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), föreläsningar, kurser och utbildningar.
Språk: Svenska, engelska
Kort om: Jag tar emot enskilda gäster i Umeå eller på Skype. Jag arbetar också gärna med grupper och organisationer. Utbildad till filosofisk praktiker i Oslo. Se även Intervju med Kalle.

Kontaktuppgifter:
E-post: smile@kallegrill.se
Telefon:  +46 (0) 70-720 70 60
Hemsida: kallegrill.se

Uppsala

Sofia Franzén  (filosofisk praktiker)
Masterexamen i filosofi, filosofilärare 

Erbjuder följande tjänst: Filosofiska gruppsamtal (ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), filosofi med barn och unga, föreläsningar, kurser och utbildningar.
Verksamhetsområden: Filosofi i skolan, på kulturhus, bibliotek, företag
Språk: Svenska, engelska
Kort om: Filosofistudier vid Uppsala universitet och Södertörns högskola, samt kursen Det existentiella samtalet vid Södertörns högskola. Leder filosofiska samtal på kulturhuset i Östhammar och Stockholms stadsbibliotek. Lett kursen Filosofi för livet på Folkuniversitetet i Uppsala. 

Kontaktuppgifter:
E-post: filosofiskasamtal@gmail.com
Övriga verksamhetsorter: Stockholm, Östhammar

Malin Jörnvi  (filosofisk praktiker)
Filosof & yogalärare, masterexamen i estetik. 
Erbjuder följande tjänst: Filosofiska gruppsamtal & kurser.
Specialiserad inom följande verksamhetsområden: Filosofiska/existentiella samtal i offentliga rum, yoga och filosofi, filosofi utifrån konst.
Språk: Svenska, engelska.
Kort om: Jag verkar för att filosofi ska vara en del av människors vardag. Jag sysslar med filosofiska/existentiella samtal och kurser där den levda erfarenheten är helt central och där yoga och andra kroppscentrerade praktiker är en naturlig del av utforskandet. Konstnärligt undersökande är likaså en självklar del av mitt filosofiska förhållningssätt med ändamålet att tänka och leva väl.
Kontaktuppgifter:
E-post: malinjornvi@gmail.com
Hemsida: https://malinjornvi.com

Åmål

Eva Löfvendahl  (filosofisk praktiker inom annan yrkesverksamhet) 
Universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap, Trollhättan Högskolan Väst

Erbjuder följande tjänster: Filosofiska gruppsamtal (t.ex. filosofiska caféer, salonger, workshops, etc.), filosofi med barn och unga, föreläsningar, kurser och utbildningar.
Språk: Svenska
Kort om: Jag är fritids- och dramapedagog, personalvetare och master i pedagogik och jag arbetar inom akademin. Jag erbjuder även musikaliska salonger.

Kontaktuppgifter:
E-post: eval68@hotmail.com
Telefon:  +46 (0) 70-910 48 66
Adress: Norrtullsgatan 3, 66237 Åmål