FILOSOFICAFÈ

Tid: Måndag 19 september 17.00–18.45

Plats: Fruängens bibliotek

Samtalsledare: Sofia Wrangsjö

 Tema: Makt

Vi kan ha makt över oss själva, makt över andra. Och andra kan ha makt över oss. Finns det neutral makt, eller är den alltid positivt eller negativt laddad? Hur hänger makt ihop med frihet och ansvar?

Ett filosofikafé är ett sätt att skapa utrymme för filosofiska samtal i vardagen. En mötesplats för att undersöka frågeställningar och begrepp. Vidga sina egna perspektiv, möta andras perspektiv och tillsammans öka sin förståelse.

Du behöver inga förkunskaper i filosofi, vi använder vårt eget tänkande.

Välkommen att filosofera tillsammans!