NÄTVERKET för dig som leder filosofikaféer

Det här är ett nätverk för dig som leder filosofikaféer, brett tolkat, det vill säga undersökande, dialogiska samtal på ex bibliotek eller kulturhus.

Kontaktperson: Agneta Josephson.
Kontaktperson för filosofikaféer i ABF:s regi: Adam Wallenberg.