STYRELSE

Styrelsen

Vald vid årsmöte den 26 februari 2022.

Ordförande
Tulsa Jansson
ordforande@filosofiskpraxis.org

Kassör
Tom Carlson
ekonomi@filosofiskpraxis.org 

Övriga ordinarie ledamöter
Simón Bustamante
Ebba Elwin
Sofia Franzén
Veronica Johansson

Advisory board

Johan Florén
Kalle Grill
Ann S Pihlgren

Valberedning

Sofia Wrangsjö
Lars Hammer
Ann Lagerström

Revisorer

Johan Florén
Malin Sallstedt

SSFPs övriga utskott och funktioner

Utbildningsutskottet nås på utbildning@filosofiskpraxis.org

Medlemsutskottet nås på medlem@filosofiskpraxis.org

Kommunikationsansvarig nås på kommunikation@filosofiskpraxis.org

Kalendariet nås på kalendariet@filosofiskpraxis.org