STARTA ETT FILOSOFIKAFÉ

Ett filosofikafé är ett sätt att skapa utrymme för filosofiska samtal i vardagen. En mötesplats för att i dialog undersöka frågeställningar och begrepp för att vidga sina perspektiv och söka nå djupare kunskap. Filosofikaféet kan ordnas i bekantskapskretsen, på arbetsplatsen eller vara öppet för allmänheten på ett bibliotek eller liknande. Ett kafé kan ha olika upplägg: man kan antingen ha ett tema som bestämts i förväg eller tillsammans på plats bestämma viken frågeställning eller begrepp som ska undersökas för dagen. En del filosofiska kaféer använder sokratisk dialog som metod.

Så här blir du ledare för filosofikaféer.

Starta ditt eget filosoficafé

 • En samtalsledare. För att ge samtalet tydlig struktur där alla får komma till tals och prata till punkt är det bra att ha en samtalsledare. Samtalsledaren ser också till att dialogen förs framåt i enlighet med temat som valts för tillfället och hjälper till att sammanfatta längs vägen och på slutet.
 • En fysisk plats. Ett filosoficafé kan vara hemma hos någon, på ett bibliotek eller ett café som inte är för högljutt.
 • Antal deltagare. Fundera på vad du tycker är ett bra antal för ett filosoficafé. Ibland kan det kännas tryggare att börja med en mindre grupp om kanske fem till tio personer.
 • En introduktion. Börja gärna filosoficaféet genom att berätta lite kort om sokratisk dialog samt vad målet med just det caféet är. Informera deltagarna om att syftet inte är att citera filosofer eller fördjupa sig i filosofiska teorier. En del deltagare kan känna sig nervösa och osäkra kring vad de kan bidra med och om de har läst tillräckligt med filosofi. Men som du säkert vet behöver man inte ha läst en rad filosofi för att delta. Deltagarna är själva filosofer, återkom gärna till detta under samtalet för att skapa en positiv och öppen atmosfär.
 • Välj ett begrepp eller tema. Vid en del filosoficaféer är begreppet eller temat redan bestämt innan man bjuder in deltagare. Vid andra caféer kan man tillsammans rösta utifrån de begrepp man upplever från en bild, en dikt eller en låt till exempel. Be då varje deltagare skriva ner två begrepp de relaterar till bilden, sången eller dikten. Deltagarna läser sedan upp dessa och de skrivs med fördel på tavla, eller stort ark så alla kan se. Deltagarna har sedan två röster. Till slut har ett begrepp fått flest röster, vilket blir det som filosoficafét har som tema.
 • Bra att ha. Det kan vara bra att varje deltagare har penna och papper. Dessutom att det finns en whiteboard eller ett stort ark för alla att skriva på. Sen är lite fika alltid gott såklart.
 • Var tydlig. Våga avbryta om deltagare kommer bort från det ni valt prata om och led tillbaka dem in i den sokratiska dialogen genom att påminna dem om målet med filosoficaféet.
 • Kom ihåg målet. Ibland blir det tyst. Ibland pratar folk mest om sig själva. Ibland är deltagare trötta eller förvirrade inför denna form av umgänge. Kom då ihåg målet och led dit genom att vara trygg, lugn och mjuk mot deltagarna. Påminn om varför de är där och vad begreppet är som ni pratar om. Dela gärna med dig av en egen reflektion eller tanke om det går trögt. Bjud på dig själv!
 • Se till att synas. Annonsera filosoficaféet på bibliotek, social medier och andra platser så att fler i din stad kan delta. Vill du annonsera i kalendariet här på SSFPs hemsida kontaktar du oss så hjälper vi dig vidare.

Vad kan man prata om?

Här kommer samtalsämnen från Liza Haglund om ni är trötta på att tala om vädret eller lokaltrafiken. De är producerade av ensemblen på Unga Klara samt gäster som deltagit i en dag om generationsmöten i arbete/research för den kommande föreställning Alltet:

 • Hur ska vi leva tillsammans?
 • Vad är det goda samtalet?
 • Vad gör dig glad?
 • Samexistens-hur kan vi få vara I olika dimensioner samtidigt?
 • Vad är en medmänniska?
 • När blir man viktig för samhället?
 • Går det att som människa leva utan att värdera?
 • Hur kan vi mötas?
 • Hur möts vi mer?
 • Hur avslöjar man sina fördomar?

Boktips  

För vidare inspiration och tips se sidan Vad är filosofisk praxis?.

Litteraturlista