20 sept BOKSEMINARIUM | Det goda livet i klimatomställningens tid

När ekonomisk tillväxt, teknologisk utveckling och individuell tillfredsställelse riskerar ekologisk kollaps, vad kan vi då eftersträva istället? Frågan är angelägen i klimatomställningens tid, då vi inte endast behöver hitta nya sätt att resa, producera och konsumera, utan också nya sätt att handla, tänka och leva.

Med utgångspunkt i Aristoteles filosofi skriver idéhistorikern Klas Grinell i boken Eudaimonia (Fri tanke 2021) om det antika idealet om mänsklig blomstring: eudaimonia. På bokseminariet kommer han att berätta om hur man med utgångspunkt i den antika tankevärlden kan finna stoff till nya etiska och politiska horisonter och mer framkomliga vägar mot mänsklig blomstring.

Klas Grinell är författare, idéhistoriker och föreståndare för Center of European Research vid Göteborgs universitet.

När: Tisdag 20 september
Föreläsare: Klas Grinell, idéhistoriker
Tid: 19.00-20.00
Pris: Gratis för SSFP:s medlemmar, 50 kronor för övriga.
Plats: Zoom, länk skickas ut i ett separat mejl till adressen du anger i anmälan.

Sista anmälningsdag 19 september 2022.
Föreläsningen kan komma att spelas in.

FOTO Mika Grinell, enligt CC