4 okt BOKSEMINARIUM online | Ett filosofiskt liv bakom galler

Andy West lär ut filosofi på fängelser, där han dagligen samtalar med de intagna om sina liv, diskuterar deras idéer och känslor, och lyssnar till när de utforskar nya sätt att tänka på sina liv. Wests egen far, farbror och bror har alla suttit i fängelse – ett öde som filosofiläraren fruktar en dag ska bli hans eget.

Boken The Life Inside är en blandning av memoar, historieberättande och filosofiskt utforskande där Andy West diskuterar frågor som rör sanning, identitet och hopp med sina fängelsestudenter, samtidigt som han söker efter sin egen frihet i familjens historia

NÄR Tisdag 4 oktober, 19.00–20.00
FÖRELÄSARE Andy West, filosofilärare och författare, ”The Life Inside” är hans debutbok. 
SPRÅK Engelska
PRIS Gratis för SSFP:s medlemmar, 50 kronor för övriga.
PLATS Zoom, länk skickas ut i ett separat mejl till adressen du anger i anmäl
ANMÄL DIG HÄR

Sista anmälningsdag 3 oktober 2022.
Föreläsningen kan komma att spelas in.