Rigmor Karlsson

Rigmor Karlsson

12-13 OKT KURS ZOOM | Introduktion filosofisk praxis

Händer som möts

Filosofisk praxis handlar i stort om att filosofera i dialog. Inspirationskällanvar från början filosofen Sokrates (469–399 f.v.t.). Det har sedan 1980-taletutvecklats vidare till en mängd metoder, perspektiv och teorier anpassadeför gruppdiskussioner inom bland annat skola, vård, företag, organisationeroch för att…