Evenemang

  1. Evenemang
  2. KALENDARIUM

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

FILOSOFIKAFÈ Tyresö | Tema öppet

TYRESÖ BIBLIOTEK Östangränd 7, Tyresö

Efter en kort inledning får deltagarna komma förslag till frågor som vi skulle kunna använda som utgångspunkt för ett samtal. Gemensamt väljer vi sedan en av frågorna och fortsätter vårt samtal. Ett filosofikafé är ett sätt att skapa utrymme för filosofiska samtal i vardagen. En mötesplats för att undersöka frågeställningar och begrepp. Vidga sina egna perspektiv, möta andras perspektiv och tillsammans öka sin förståelse. Du behöver inga förkunskaper i filosofi, vi använder vårt eget tänkande.Samtalsledare Agneta Josephson, filosofisk praktiker

FILOSOFIKAFÉ Gröndal | Romantisk och realistisk

GRÖNDALS BIBLIOTEK Gröndalsvägen 36, Stockholm

Filosofikafé på temat Romantisk och realistisk. Alla är välkomna. Inga förkunskaper krävs. Vi tänker tillsammans kring ett givet tema.Ingen föranmälan. Samtalsledare: Lars Hammer, fiolsofisk praktiker

FILOSOFIKAFÉ online | Tema: Gåtor

Mycket att det vi upplever kan vara oklart på något sätt. Det går inte helt att förstå. Gåtor kan ligga kvar länge i minnet. Något bryr sig inom oss, vår inre detektiv undrar över vad som egentligen hände? I vår välkända närmiljö uppstår kanske något okänt - varför står det t.ex. "Mamma" på en husvägg? Vad har gåtan för kraft och hur förhåller vi oss till den? Format för filosofikaféet: Efter en kort inledning diskuterar gruppen fram olika frågor. En enkel omröstning sker och samtalet fortsätter utifrån den framröstade frågan. Samtalet bygger på nyfikenhet, lyssnande och mod att tänka tillsammans.…