KALLE GRILL: Vad är värdefullt med vår planet

SSFP-praktiker Kalle Grill är den här veckan med i Visdomsjakten och talar om hållbarhet. Han har bland annat forskat om framtiden, värdet av mänsklig överlevnad och naturen.

Här kan du få kontakt med våra praktiserande medlemmar.

Lyssna här.
FOTO: Johanna Fredriksson