BOKSEMINARIER HÖSTEN 2022

Den här föreläsningsserien presenterar – en författare, en bok.
Vi har förstås valt böcker som berör filosofi och samtal.
Böcker som kan inspirera dig att tänka och samtala.

25 aug BOKSEMINAIUM | Visdom

Tulsa Jansson delar i boken Visdomshinder och visdomsnycklar med sig av de insikter för vad som verkar krävas för att vara klok och vilka de vanligaste fallgroparna för visdom är. I boken visar hon hur filosofins tankestoff och metoder kan hjälpa oss…