FÖRENINGEN

SSFP MÖTAS

MÖTAS är SSFPs initiativ för att bistå medlemmar baserade på en viss ort eller inom ett geografiskt område att träffas.Vill du anordna en lokal träff kring ett specifikt tema? Vill du se en utställning eller föreställning ihop med andra från SSFP? Vill du bara…

HUR BLIR JAG FILOSOFISK PRAKTIKER?

För att leda filosoficaféer räcker det med att du som. medlem gått ett antal kurser. För att bli praktiserande medlem krävs att du ansöker och uppfyller vissa kriterier. Det finns idag två olika varianter av praktiker; filosofisk praktiker och praktiserande…

STARTA ETT FILOSOFIKAFÉ

Ett filosofikafé är ett sätt att skapa utrymme för filosofiska samtal i vardagen. En mötesplats för att i dialog undersöka frågeställningar och begrepp för att vidga sina perspektiv och söka nå djupare kunskap. Filosofikaféet kan ordnas i bekantskapskretsen, på arbetsplatsen…

ENSKILDA FILOSOFISKA SAMTAL

Enskilda samtal med en utbildad filosofisk praktiker eller annan utövare av filosofisk praxis kan vara ett alternativ när man exempelvis vill diskutera moraliska dilemman, val i livet, sorg, döden, kunskap, utmaningar privat eller på arbetet eller andra existentiella frågor. Centralt…

SSFP – English presentaiton

The Swedish Association for Philosophical Practice (abbreviated SSFP in Swedish) is a non profit association who promote the practicing of philosophical dialogue at every level of the Swedish society, but foremost in healthcare, schools and public places such as libraries…

VAD ÄR FILOSOFISK PRAXIS

Filosofihistorien har mycket att erbjuda för att fördjupa vår förståelse för de stora frågorna i livet. Filosofiska frågor som: Vad är värdefullt i livet? Är vi fria att handla som vi vill? Vad är lycka?  Dessa är några av de frågor…