FÖRENINGEN

2 mars 2024
SSFP ÅRSMÖTE
HOPPAS VI SES

Välkommen på årsmöte i Stockholm den 2 mars 2024. En möjlighet att träffa andra medlemmar, nätverka och umgås.Här kommer det att läggas upp kontinuerlig information. Här är ett av de få tillfällena varje år som du både kan träffa andra…

HUR BLIR JAG FILOSOFISK PRAKTIKER?

För att leda filosoficaféer räcker det med att du som. medlem gått ett antal kurser. För att bli praktiserande medlem krävs att du ansöker och uppfyller vissa kriterier. Det finns idag två olika varianter av praktiker; filosofisk praktiker och praktiserande…

STARTA ETT FILOSOFIKAFÉ

Ett filosofikafé är ett sätt att skapa utrymme för filosofiska samtal i vardagen. En mötesplats för att i dialog undersöka frågeställningar och begrepp för att vidga sina perspektiv och söka nå djupare kunskap. Filosofikaféet kan ordnas i bekantskapskretsen, på arbetsplatsen…

DET HÄR ÄR ENSKILDA FILOSOFISKA SAMTAL

Enskilda samtal med en utbildad filosofisk praktiker eller annan utövare av filosofisk praxis kan vara ett alternativ när man exempelvis vill diskutera moraliska dilemman, val i livet, sorg, döden, kunskap, utmaningar privat eller på arbetet eller andra existentiella frågor. Centralt…

SSFP – English presentaiton

The Swedish Association for Philosophical Practice (abbreviated SSFP in Swedish) is a non profit association who promote the practicing of philosophical dialogue at every level of the Swedish society, but foremost in healthcare, schools and public places such as libraries…

DET HÄR ÄR FILOSOFISK PRAXIS

Filosofihistorien har mycket att erbjuda för att fördjupa vår förståelse för de stora frågorna i livet. Filosofiska frågor som: Vad är värdefullt i livet? Är vi fria att handla som vi vill? Vad är lycka?  Dessa är några av de frågor…