Okategoriserade

DELTAGARNA: Vad är hälsa?

Vad är hälsa? Det var en av de frågor vi filosoferande kring på Världsfilosofidagen. Och i samband med det bad vi er deltagare att ge oss er definition. Här kan ni se vad era deltagarkollegor skrev.(Och apropå bilden så fick…

HÖR GÄRNA AV DIG

Om du har frågor eller funderingar om föreningen är du varmt välkommen att kontakta oss!Du kan även Gilla oss på Facebook eller gå med i vår Facebook-grupp. HälsningarStyrelsen

VÄRLDSFILOSOFIDAGEN 2022 HELSINGBORG | STOCKHOLM

17 november HELSINGBORGDunkers Kulturhus Lekfulla workshops både på svenska och engelska och på temat att tänka tillsammans höll SSFP:s ordförande Tulsa Jansson och Noha Mousbah på Dunkers Kulturhus i Helsingborg på själva Världsfilosofidagen den 17:e oktober. Dessutom programmet Filosofiska Rummet…

SSFP:S ETISKA RIKTLINJER

Antagna vid årsmöte 2011 och reviderade vid årsmöte 13 februari 2016 Etiska riktlinjer att följas av medlemmar som godkänts som praktiserande medlemmar av SSFP. 1. En praktiserande medlem ska värna om sin samtalspartners välmående, integritet och autonomi, oavsett samtalspartnerns religiösa…

STYRELSE

Styrelsen Vald vid årsmöte den 26 februari 2022. OrdförandeTulsa Janssonordforande@filosofiskpraxis.org KassörTom Carlsonekonomi@filosofiskpraxis.org  Övriga ordinarie ledamöterSimón BustamanteEbba ElwinSofia FranzénVeronica Johansson Advisory board Johan FlorénKalle GrillAnn S Pihlgren Valberedning Sofia WrangsjöLars HammerAnn Lagerström Revisorer Johan FlorénMalin Sallstedt SSFPs övriga utskott och funktioner…

SSFP:s STADGAR

Antagna vid årsmötet 2016. Ändrade vid årsmöte 2023 1. Föreningens namn är Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis, SSFP. 2. Föreningens säte är Stockholm. 3. Föreningens ändamål är att i Sverige sprida kunskap om och främja användandet av filosofi i samhället,…

DET HÄR ÄR Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis

Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis (SSFP) är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening som grundades 2011.  Mission Föreningens ändamål är att i Sverige sprida kunskap om och främja användandet av filosofi i samhället, i yrkeslivet och i vardagen. Föreningen…

PRAKTISERANDE MEDLEMMAR

Vill du komma i kontakt med en utövare av filosofisk praxis kan du kontakta någon av personerna nedan. De flesta ger enskilda samtal, andra ger dessutom föreläsningar, utbildningar i filosofisk praxis i form av workshops exempelvis filosofi för barn, sokratiska dialoger…

NÄTVERKET för dig som leder filosofikaféer

Det här är ett nätverk för dig som leder filosofikaféer, brett tolkat, det vill säga undersökande, dialogiska samtal på ex bibliotek eller kulturhus. Kontaktperson: Agneta Josephson.Kontaktperson för filosofikaféer i ABF:s regi: Adam Wallenberg.

NÄTVERKET Filosofisk praxis i organisation

Filosofisk praxis kan användas i skolan, i vården – men också i organisationer.Det finns intresse för att starta ett nätverk – vill du delta?Kontakta Tulsa Jansson, Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens ansvar att förebygga ohälsa och skapa en god arbetsmiljö. Hälsofrämjande…

NÄTVERKET Filosofisk praxis med barn och ung

Filosofisk praxis kan användas tillsammans med flera snarlika metoder i skolan. Ett samlingsnamn för de olika metoderna är Eftertänksam dialog. Metoderna är effektiva sätt att filosofera i klassrummet, det vill säga att samarbeta genom att tänka tillsammans att lyssna aktivt…

NÄTVERKET Filosofisk praxis i vården

I det här nätverket finns de i föreningen som är intresserade av att använda filosofisk praxis i vården.Är du intresserad? Kontakta Malin Sallstedt.Mail: vard@filosofiskpraxis.org FILOSOFI I VÅRDEN I PRAKTIKEN Richard Levi, MD PhD, Professor, leg. läkare, tidigare praktiserande medlem i…

FILOSOFICAFÈ

Tid: Måndag 19 september 17.00–18.45 Plats: Fruängens bibliotek Samtalsledare: Sofia Wrangsjö  Tema: Makt Vi kan ha makt över oss själva, makt över andra. Och andra kan ha makt över oss. Finns det neutral makt, eller är den alltid positivt eller negativt laddad?…